Mire kell figyelni az SZJA visszaigénylésnél? – Bonus-Cafeteria

Mire kell figyelni az SZJA visszaigénylésnél?

Tapasztalataink szerint minden évben előfordul, hogy a jogosultak egy része nem él a személyi jövedelemadó visszaigénylés lehetőségével.

Az alábbi jogcímen történő befizetések alapján jár személyi jövedelemadó visszatérítés a 2019-es évre:

 • önkéntes egészségpénztári egyéni befizetés, munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

 • önkéntes nyugdíjpénztári egyéni befizetés, munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

 • önsegélyező pénztári egyéni befizetés

 • NYESZ-számla (nyugdíj-előtakarékossági számla) egyéni befizetés

 • nyugdíjbiztosítási szerződés egyéni díjfizetés

Az adókedvezmény mértéke a teljes éves befizetés 20%-a, a befizető életkora és a szerződés típusok szerint azonban a visszaigényelhető összegnek van felső határa. Egészség- és/vagy önkéntes nyugdíjpénztár esetén 150 ezer forint, NYESZ számla befizetésre 100, vagy 130 ezer forint, nyugdíjbiztosítás esetén pedig legfeljebb 130 ezer forint SZJA kérhető vissza. Az összes adókedvezmény mértéke személyenként nem lehet több, mint 280 ezer forint évente.

Az ilyen típusú adókedvezményt a NAV a tag rendelkezése alapján az egészség- vagy önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlájára utalja, illetve nyugdíjbiztosítási szerződés esetén a megtakarítás összegéhez írja jóvá.

Kinek jár a SZJA visszatérítés, és miből számítják ki?

A munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók nagy részének van visszaigényelhető személyi jövedelemadója. A munkabér mellett vannak olyan speciális jövedelmek, amelyek SZJA fizetési kötelezettséggel járnak. Visszaigényelni az úgynevezett összevont adóalapból lehet, amelynek részei:

 • Bér: a munkavállalói jövedelem, (SZJA-t a nyugdíjasoknak is kell fizetni a bér után!)
 • Megbízási szerződés alapján elvégzett munka díja
 • Összes választott tisztségviselői díj: polgármester, önkormányzati képviselő, alapítványi és egyesületi tisztségviselők stb.,
 • Ingatlan bérbeadása: 15% szja a lakáskiadásból származó bevétel után,
 • Külföldi munkavégzésből származó jövedelmek: főként azoknál, akiknek kizárólag magyarországi állandó lakhelye van,
 • Társas vállalkozói kivétek: 15% szja-t kell fizetni utána.

Nekem is van SZJA-m, és szeretném, ha vissza tudnám igényelni! (Írjon nekünk!)

Mit kell tennem, hogy biztosan megérkezzen az SZJA visszatérítésem?

A 2019-es jövedelmekről szóló adóbevallás beadási határideje jogszabály szerint 2020. május 20-a szerda, a NAV által összeállított adóbevallás-tervezetek is ezen a napon alakulnak át adóbevallássá. Aki rendelkezik ügyfélkapuval, az az alábbi linkre kattintva.

https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login

vagy a www.nav.gov.hu illetve a www.magyarorszag.hu honlapról elérhető eSZJA menüben tudja ellenőrizni és jóváhagyni a tervezetet, amely már most is megtekinthető. Az adóbevallás tervezet véglegessé válik, ha azt a magánszemély a határidőig nem hagyja jóvá.

A NAV a bevallás beérkezését követő 30. napon utalja vissza az adókedvezmény összegét a pénztári, vagy nyugdíjbiztosítási számlákra.

Hogyan lehet érvényesíteni a fent leírt befizetések utáni „adókedvezményt”

Az erre vonatkozó nyilatkozatot a magánszemély az önkéntes kölcsönös pénztárak, illetve a biztosítótársaság által kiadott igazolás alapján teheti meg. A pénzintézetek a visszaigényelhető adóról a NAV-nak is szolgáltatnak adatot.

A NAV által elkészített bevallási tervezet az adatszolgáltatás következtében tehát a visszaigényelhető adóra vonatkozó adatokat automatikusan tartalmazza.

A bevalláshoz ezeket a sorokat kell hozzáadni:

Rendelkező nyilatkozatok az adóról (önkéntes pénztár, nyugdíj előtakarékosság, nyugdíjbiztosítási szerződés)

A befizetésekről szóló igazolást az elévülési idő végéig (2025. december 31-ig) meg kell őrizni.

Abban az esetben, ha az adózó több önkéntes pénztárba teljesített befizetést, akkor a rendelkező nyilatkozatban meg kell jelölni azt az egy pénztárt, ahová az adóvisszatérítést kéri.

Ha például 2019-ben egészségpénztárba 100.000 Ft-ot, önkéntes nyugdíjpénztárba pedig 200.000 Ft-ot fizetett be, akkor csak az egyik pénztárba tudja visszaigényleni a 300.000 Ft 20%-át, azaz 60.000 Ft-ot.

Ügyfélkapu

Ha az adózó rendelkezik ügyfélkapuval, akkor az adóbevallási tervezetét 2020. március 15-étől érheti el ügyfélkapuján keresztül az erre a célra létrehozott elektronikus felületen, ahol az adatokat 2020. május 20-áig ellenőrizheti, javíthatja, kiegészítheti. Itt lesz lehetősége arra, hogy több rendelkezésre jogosító önkéntes pénztári tagsága esetén megjelölje, hogy melyik pénztárhoz kéri a kiutalást.

Ügyfélkapu-regisztráció nélkül

Ha a NAV nyilvántartása szerint több önkéntes pénztári tagsággal rendelkezik és 2019-ben több pénztárhoz is teljesített befizetést az adózó, akkor a bevallási tervezethez 19SZJAK elnevezésű nyomtatványt is csatolják, amin megjelölheti azt a pénztárt, ahová az utalást kéri. Ebben az esetben csak a 19SZJAK nyomtatványt kell kitölteni, aminek visszaküldésével válik a bevallási tervezet az adózó személyijövedelemadó-bevallásává, az összeg kiutalása a beérkezés időpontjától számított 30 napon belül megtörténik.

Ha a bevallási tervezet mellé nem kapott 19SZJAK kiegészítő nyilatkozatot, mert a bevallási tervezetet más okból módosítani kell vagy ki kell egészíteni, akkor a 19SZJA nyomtatványon kell bevallását benyújtania, aminek a 19SZJA-02-es lapján jelölheti meg a pénztárt, ahová az utalást kéri.

Milyen határidővel utalja a NAV a visszatérítést?

Az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban meghatározott összeg(ek) átutalását, a visszatérítendő adót a visszaigényléshez szükséges adatok beérkezésétől számított 30 napon belül utalja ki a NAV.

A 19SZJA bevallás benyújtásakor is a fent említettek szerint kell meghatározni a kiutalási határidőt, tehát ha az Ügyfélkapun keresztül nyújtotta be a személyijövedelemadó-bevallását, akkor a benyújtástól számítódik a 30 napos határidő. Ha az adózó papíralapon nyújtja be a bevallását, akkor a 30 napos kiutalási határidőt a bevallás beérkezésétől kell számolni.

Egyéb esetek

Ha a magánszemély a teljesítéskor már nem tagja az általa megjelölt pénztárnak, akkor a befolyt összeget a pénztár a magánszemély más pénztárba való átlépése esetében a befogadó pénztárhoz utalja, míg tagsági jogviszonyának nyugdíjszolgáltatás miatti megszűnése esetében a magánszemélynek utalja ki.

Ha a pénztártag időközben elhunyt, a kedvezményezett(ek) részére történik az utalás, illetve kedvezményezett vagy örökös hiányában az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény szabályai szerint a tagok egyéni számláin felosztják az összeget.

Az előzőekben nem említett esetben az összeget a NAV az erre a célra nyitott beszedési számlára utalja vissza. Ebben az esetben a magánszemély a visszautalt összegre akkor válhat jogosulttá, ha igazolja, hogy tagsági jogviszonya neki fel nem róható okból szűnt meg.

Van egy kérdésem, amit szeretnék feltenni. (Kattintson ide és írjon nekünk!)

Küldje el e-mail címét és nevét, és tájékozódjon időben a béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódó információkról, a legjobb pénzügyi ajánlatokról és akciókról.

E-mail cím:*
Teljes név:*
Telefonszám:
Adatkezelés:* Elolvastam és tudomásul vettem az adatkezelési tájékoztatót