Mire kell figyelni az SZJA visszaigénylésnél?

A tapasztalat szerint minden évben előfordul, hogy a jogosultak egy része nem él az SZJA visszaigényléssel.

Az önkéntes pénztárakba, különböző nyugdíjcélú megtakarításokba történő 2018-as befizetések alapján személyi jövedelemadó visszatérítés jár. Ezek:

 • önkéntes egészségpénztár,

 • önkéntes nyugdíjpénztár,

 • önsegélyező pénztár,

 • NYESZ-számla (nyugdíj-előtakarékossági számla)

 • nyugdíjbiztosítási szerződés

Az ilyen típusú adókedvezményt a NAV az eddigi befizetései mellé utalja át, de hogy melyik pénztárba/szerződésre, arról az adóbevallásban kell rendelkezni , és van olyan eset, amikor az nem automatikus.

Az adókedvezmény mértéke egységesen a befizetések 20%-a, de szerződés típustól függően eltérő felső korlátja van: 100 ezer, 130 ezer vagy 150 ezer Ft, de maximálisan 280 ezer Ft-ot vehet igénybe.

Kinek jár a SZJA visszatérítés, és miből számítják ki?

Aki munkaviszonnyal rendelkezik, annak szinte biztos, hogy van visszaigényelhető személyi jövedelemadója, de olyan esetekben is lehet szja, amiről elsőre nem is gondolnánk. Az szja-t visszaigényelni az úgynevezett összevont adóalapból lehet, aminek a részei:

 • Bér: a munkavállalói jövedelem, (SZJA-t a nyugdíjasoknak is kel fizetni a bér után)
 • Megbízási díj: megbízási szerződés alapján végzett munka,
 • Összes választott tisztségviselői díj: polgármester, önkormányzati képviselő, alapítványi és egyesületi tisztségviselők stb.,
 • Ingatlan bérbeadása: 15% szja a lakáskiadásból származó bevétel után,
 • Külföldi munkajövedelmek: főként azoknál, akiknek kizárólag magyarországi állandó lakhelye van,
 • Társas vállalkozói kivétek: 15% szja-t kell fizetni utána.

Nekem is van SZJA-m, és szeretném, ha vissza tudnám igényelni! (Írjon nekünk!)

 

Mit kell tennem, hogy biztosan megérkezzen az SZJA visszatérítésem?

A 2018-as jövedelmekről szóló adóbevallás 2019 évi beadási határideje jogszabály szerint május 20., hétfő, a NAV által összeállított adóbevallás-tervezetek is ezen a napon alakulnak át adóbevallássá, attól függetlenül, hogy azt az Ön jóvá hagyta-e vagy sem. Aki rendelkezik ügyfélkapuval, a

http://nav.gov.hu/nav/ado/szja/szja

oldalon elérhető eSZJA oldalon tudja ellenőrizni és jóváhagyni a tervezetet. Az adóhatóság által készített tervezet lesz a végleges adóbevallás, ha azt nem hagyja jóvá a határidőig.

Aki adó-visszatérítésre jogosult, a bevallás beérkezésétől számított 30 napot követően számíthat az adóhivataltól várt összegre.

Hogyan lehet érvényesíteni a fent leírt befizetések utáni „adókedvezményt”

Az erre vonatkozó nyilatkozatot a magánszemély az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár, vagy a biztosítótársaság által kiadott igazolás alapján teheti meg. A kiadott igazolásról NAV-nak is szolgáltatnak adatot.

A NAV által elkészített bevallási tervezet az adatszolgáltatás következtében tehát elméletileg az önkéntes pénztári/biztosítási rendelkező nyilatkozatot is automatikusan tartalmazza.

A befizetésekről szóló igazolást egyik esetben sem kell az adózónak beküldenie a NAV-nak, fontos azonban, hogy elévülési időn belül (2024. december 31-ig) meg kell azt őrizni.

Abban az esetben azonban, ha például több önkéntes pénztári tagsággal rendelkezik az adózó, akkor a rendelkező nyilatkozathoz az ő közreműködése is szükséges.

Ha az adózó több önkéntes pénztárnak is tagja, és több pénztárba is teljesített befizetést, akkor is csak egy önkéntes pénztárt tud megjelölni a visszaigényléshez.

Ügyfélkapu

Ha az adózó ügyfélkaput létesít, akkor az adóbevallási tervezetét 2019. március 15-étől érheti el ügyfélkapuján keresztül az erre a célra létrehozott elektronikus felületen, ahol az adatokat 2019. május 20-áig ellenőrizheti, javíthatja, kiegészítheti. Itt lesz lehetősége arra, hogy több rendelkezésre jogosító önkéntes pénztári tagsága esetén megjelölje, hogy melyik pénztárhoz kéri a kiutalást.

Ügyfélkapu-regisztráció nélkül

Ha az adózó a bevallási tervezetét papíralapon kapta meg, egy űrlapot is kézhez kapott, amin nyilatkoznia kell arról, hogy mely számlaszámra, vagy postai címre kéri a visszaigényelhető adója kiutalását. A 30 napos kiutalási időt a nyilatkozat beérkezésétől kell számolni. Ha határidőig nem küldi vissza a nyilatkozatot, akkor a 1917 jelű átvezetési- és kiutalási nyomtatványon kérheti vissza adótöbbletét.

A papíralapon megküldött bevallási tervezet adataiban javítani nem lehet, azonban ha a NAV nyilvántartása szerint több önkéntes pénztári tagsággal rendelkezik és 2018-ban több pénztárhoz is teljesített befizetést az adózó, akkor a bevallási tervezethez 18SZJAK elnevezésű nyomtatványt is csatolják, amin megjelölheti azt a pénztárt, ahová az utalást kéri. Ebben az esetben csak a 18SZJAK nyomtatványt kell kitölteni, aminek visszaküldésével válik a bevallási tervezet az adózó személyijövedelemadó-bevallásává, az összeg kiutalása a beérkezés időpontjától számított 30 napon belül megtörténik.

Ha a bevallási tervezet mellé nem kapott 18SZJAK kiegészítő nyilatkozatot, mert a bevallási tervezetet más okból módosítani kell vagy ki kell egészíteni, akkor a 18SZJA nyomtatványon kell bevallását benyújtania, aminek a 18SZJA-02-es lapján jelölheti meg a pénztárt, ahová az utalást kéri.

Milyen határidővel utalja a NAV a visszatérítést?

Az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban meghatározott összeg(ek) átutalását, a visszatérítendő adót a visszaigényléshez szükséges adatok beérkezésétől számított 30 napon belül utalja ki a NAV.

A 18SZJA bevallás benyújtásakor is a fent említettek szerint kell meghatározni a kiutalási határidőt, tehát ha az Ügyfélkapun keresztül nyújtotta be a személyijövedelemadó-bevallását, akkor a benyújtástól számítódik a 30 napos határidő. Ha az adózó papíralapon nyújtja be a bevallását, akkor a 30 napos kiutalási határidőt a bevallás beérkezésétől kell számolni.

Egyéb esetek

Ha a magánszemély a teljesítéskor már nem tagja az általa megjelölt pénztárnak, akkor a befolyt összeget a pénztár a magánszemély más pénztárba való átlépése esetében a befogadó pénztárhoz utalja, míg tagsági jogviszonyának nyugdíjszolgáltatás miatti megszűnése esetében a magánszemélynek utalja ki.

Ha a pénztártag időközben elhunyt, a kedvezményezett(ek) részére történik az utalás, illetve kedvezményezett vagy örökös hiányában az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény szabályai szerint a tagok egyéni számláin felosztják az összeget.

Az előzőekben nem említett esetben az összeget a NAV az erre a célra nyitott beszedési számlára utalja vissza. Ebben az esetben a magánszemély a visszautalt összegre akkor válhat jogosulttá, ha igazolja, hogy tagsági jogviszonya neki fel nem róható okból szűnt meg.

 

Van egy kérdésem, amit szeretnék feltenni. (Kattintson ide és írjon nekünk!)

Szerző:

Közgazdász, mérnök, a Bonus-Cafeteria Kft stratégiai vezetője